-

Wyniki 1 - 10 of 2662 for  Wikipedia / Szkolna skala ocen / Wikipedia    (492919 artykułów)

CCR print that page

próbka dźwiękowa. Po odsłuchaniu materiałów, słuchacz przyznaje jedną spośród siedmiu ocen . Przyznawane oceny Nazwa Ocena B jest dużo lepsza od A (ang. B is much better than A) 3 B jest lepsza od A (ang. B is better than A) 2 B jest nieznacznie lepsza od A (ang

wikipedia.org | 2016/2/3 12:49:43

ACR print that page

wikipedia.org |

Europejski System Transferu Punktów print that page

studentów między polskimi uczelniami, które wdrożyły ECTS. W skład ECTS wchodzi standardowa skala ocen ECTS , która ma być stosowana jako uzupełnienie lokalnych (czyli narodowych) standardowych skal oceniania. Program ECTS ma na celu ujednolicenie sposobu studiowania w Europie

wikipedia.org | 2016/2/5 3:25:40

Brydż sportowy print that page

World_mind_sports_games_2008_youth_bridge_01

W brydżu sportowym są dwa podstawowe typy zawodów: mecze i turnieje. W turniejach indywidualnych gracze zmieniają partnerów po każdej rundzie, w turniejach par przez całe zawody partner pozostaje stały, a w turniejach teamów grają drużyny składające się z co najmniej 4 a co najwyże

Analytic Hierarchy Process print that page

hierarchicznej struktury procesu decyzyjnego Definicja preferencji decydenta oraz obliczanie ocen ważności dla wszystkich elementów hierarchii Badanie spójności macierzy preferencji Tworzenie rankingu końcowego Tworzenie hierarchicznej struktury procesu [ edytuj | edytuj kod

wikipedia.org | 2016/2/2 9:17:35

DCR print that page

dźwiękowa wysokiej jakości. po odsłuchaniu materiałów, słuchacz przyznaje jedną spośród pięciu ocen . Wystawia subiektywną ocenę stopnia degradacji jakości próbki dźwiękowej. Przyznawane oceny Nazwa Ocena pogorszenie jakości jest bardzo dokuczliwe 1 pogorszenie

wikipedia.org | 2016/2/4 4:42:59

Badania eksperymentalne (medycyna) print that page

prawnych), narzędzia stosowane przez psychologów klinicznych i psychiatrów (kwestionariusze i skale ocen , sposoby psychoterapii itp.), określone warunki środowiska (np. temperatura, wilgotność, cechy klimatu itp.), określone zachowania (np. dieta, aktywność fizyczna, edukacja), określon

wikipedia.org | 2016/2/2 19:31:39

Bernard Pivot print that page

Bernard_Pivot_20090315_Salon_du_livre_2

internatem [3] i tam odkrył swoje zamiłowanie do sportu, które stało się przyczyną niskich ocen ze wszystkich przedmiotów oprócz języka francuskiego i historii. Jako licealista, a potem student, Pivot zapisał się w Paryżu do Centre de formation des journalistes (CFJ) w 1955

Dokumentacja niearchiwalna print that page

Dokumentacja dzieli się na kilka grup kwalifikacyjnych, w zależności od ustawowego terminu przechowywania, po nim może zostać wybrakowana. Okresy przechowywania ustalane są na podstawie okresów przedawnienia dla niektórych czynności prawnych, po upływie czasu, określonego przez kodeks

wikipedia.org | 2016/2/4 12:25:06

Anton Philip van Harreveld print that page

Odour_Neth_1980

Anton Philip van Harreveld (Ton) ukończył w Holandii szkołę średnią (1966–1972, HBS-B – Het Nieuwe Lyceum), a następnie studiował inżynierię środowiska (1972–1979). Ukończył Wageningen University & Research centre , otrzymując tytuł MSc [4] [5] . Od 1980 zajmuje się